Pociągiem w Łódzkie

Pociągiem w Łódzkie – wyjazd realizowany w ramach projektu „Pociągiem w Łódzkie” współfinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem pierwszej wyprawy będzie Bolimowski Park Krajobrazowy wraz z fragmentem Rezerwatu  Rawka. Rawka to jedyna w Polsce środkowej rzeka o zachowanych w naturalnym stanie brzegach, stanowi najdłuższy w Polsce rezerwat ochrony przyrody liczący ok. 97 km.  Okolice rzeki upodobały sobie rzadkie gatunki ptaków: bociany czarne, czaple, zimorodki. Ale Park to nie tylko Rawka, na trasie planowanej  wycieczki znajdzie się też rezerwat leśny Ruda Chlebacz, cmentarz wojenny w Budach Grabskich i młyn w Rudzie. Planowana długość trasy pieszej to ok. 17 km.

Do góry