Posiedzenie Rady Programowej RSIP WŁ

W dniu 27 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się posiedzenie Rady Programowej Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Radzie przewodniczyła pani wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl.

W takcie spotkania przedstawiono prezentacje w tematach:

  1. Informacja o realizacji projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – Autor: Małgorzata Krawczyk – Naczelnik Wydziału Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zobacz prezentację
  2. Informacja dotycząca aktualnego stanu prawnego przepisów wprowadzających  Ustawę z dnia  4 marca 2010 r. o  infrastrukturze informacji przestrzennej – Autor: Andrzej Dziubiński – Naczelnik Wydziału Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
  3. Prezentacja założeń i realizacji Geoportalu Województwa Łódzkiego – Autor: Andrzej Dziubiński – Naczelnik Wydziału Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zobacz prezentację

Podczas spotkania wystąpiła również prof. Iwona Jażdżewska, Przewodnicząca Zespołu ds. Usług Publicznych, która przeprowadziła dyskusję dotyczącą założeń realizacji przestrzennych usług publicznych w kontekście Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020.

Uchwalono również Uchwałę opiniującą pozytywnie wszelkie działania komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zmierzające do opracowania i wdrożenia projektów dotyczących realizacji oraz rozbudowy przestrzennych usług publicznych przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich 2014 -2020.

Do góry