Geoportal Województwa Łódzkiego już dostępny!

Pod adresem www.geoportal.lodzkie.pl dostępne jest wiele Portali tematycznych opisujących region łódzki.

Zobacz informacje o geoportalu

część 1pdf

część 2 pdf

część 3 – podstawowe i zaawansowane narzędzia przeglądania i wyszukiwania pdf

część 4 – wykonywanie własnych szkiców na kompozycji mapowej pdf

Plik .xls do importu ze współrzędnymi
część 5 – wykorzystanie usług sieciowych WMS i WMTS pdf
część 6 – osadzanie mapypdf

Geoportal prezentuje informacje z regionu łódzkiego interesujące dla ogółu obywateli, pomocne w działaniu administracji publicznej, dydaktyce, kulturze oraz innych dziedzinach życia, w których zachodzi potrzeba lokalizacji przestrzennej obiektu.

Geoportal Województwa Łódzkiego jest częścią projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W skład Geoportalu wchodzi ponad 20 serwisów tworzących Portale tematyczne:

–      Portal województwa,

–      Portal obiektów użyteczności publicznej,

–      Portal inwestora,

–      Portal – Społeczeństwo obywatelskie,

–      Portal – Ortofotomapa,

–      Portal łowiectwa,

–      Portal map glebowo – rolniczych i geologicznych,

–      Portal udostępniania map, pozwalający w przystępny i obrazowy sposób na zrealizowanie Wniosku o udostępnienie materiałów pochodzących z wzgik (arkusz mapy topograficznej czy tematycznej, ortofotomapa, numeryczny model terenu) bez wychodzenia z domu,

oraz

–      Portal użytkowników – dedykowany użytkownikom Geoportalu, utworzony w celu wymiany informacji.

geoportal

 

Geoportal, oferuje poza standardowymi, również wiele zaawansowanych, użytecznych funkcjonalności, np. dodawanie serwisów WMS / WMTS, umieszczanie obiektów szkicu i opisów na kompozycji mapowej, tworzenie zróżnicowanych wydruków również ze szkicami, wczytywanie punktów z plików, wczytywanie plików KML, wykonywanie multiselekcji, analiz, generowanie raportów. Serwisy są edytowalne przez autoryzowanych użytkowników z wykorzystaniem tylko przeglądarki internetowej. Część serwisów Geoportalu Województwa Łódzkiego jest również publikowana jako serwisy WMS / WMTS oraz WFS na zewnątrz. Geoportal publikowany jest również w wersji angielskiej.

Wśród wymienionych portali tematycznych uwagę zwraca Portal inwestora, prezentujący szeroką wiedzę o ofertach inwestycyjnych w regionie łódzkim wraz ze zdjęciami tych ofert.

geoportal2

Do góry