Geoportal Województwa Łódzkiego w mediach

 

W dniu 29 października 2013 r. Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień zaprezentował mediom lokalnym ogólnie dostępną aplikację mapową pn. Geoportal Województwa Łódzkiego.

Następnie aplikacja ta została zaprezentowana podczas obrad XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w ramach Informacji z Funkcjonowania Służb Geodezyjnych za 2012 rok i pierwsze półrocze 2013 roku.

Geoportal składa się z 8 modułów tematycznych dostępnych pod adresem www.geoportal.lodzkie.pl

Więcej informacji o Geoportalu znajduje się poniżej: https://rsip.lodzkie.pl/index.php/2013/10/01/geoportal-wojewodztwa-lodzkiego-juz-dostepny/

Do góry