GIS Day

W dniu 13 listopada 2013 r. w Łodzi, na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza nr 88, 90-139 Łódź) pod hasłem „Sprzęt i oprogramowanie służące gromadzeniu danych przestrzennych” odbył się  GIS Day- coroczne święto użytkowników systemów informacji przestrzennej.

Departament Geodezji i Kartografii UMWŁ podczas konferencji zaprezentował ogólnie dostępną aplikację mapową – Geoportal Województwa Łódzkiego, pod kątem zainteresowań naukowców, dydaktyków oraz studentów. Zobacz prezentację część1, część2.

Organizatorami GISday byli: Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych UŁ oraz Koło Naukowe PIKSEL. Patronat nad wydarzeniem objęło Esri Polska. (certyfikat)

Do góry