Prace techniczne

Ze względu na prace techniczne prowadzone w dniach 17 i 18 grudnia wystąpią przerwy w dostępie do serwisów BAWŁ i Geoportal.

Do góry