Aktualizacja Mapy Ogólnogeograficznej w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Dane odpowiedzialne za wyświetlanie warstwy „Mapa Ogólnogeograficzna w skali 1 : 250 000” zostały zaktualizowane w zakresie dróg i terenów zabudowanych.

Podstawą do aktualizacji danych była prowadzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres e-mailowy: geoportal@lodzkie.pl.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry