Dane Copernicus Land Monitoring w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Geoportalu Województwa Łódzkiego umieszczone zostały adresy usług mapowych WMS zawierających dane z programu Copernicus Land Monitoring. Dotyczą one terenów nieprzepuszczalnych, terenów zadrzewionych, terenów pokrytych roślinnością trawiastą, zbiorników wodnych i obszarów podmokłych. Usługi opublikowane zostały przez Instytut Geodezji i Kartografii, w którym znajduje się jedno z Krajowych Centrów Referencyjnych Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) ds. pokrycia terenu. Instytut bierze udział w opracowywaniu i weryfikacji m.in. baz Corine Land Cover oraz produktów lokalnych Urban Atlas, Riparian Zones i Natura 2000. Ponadto opracował warstwę mozaikową zdjęć satelitarnych Sentinel-2.

Mapy w postaci WMS można obejrzeć korzystając z narzędzia Dodaj mapę znajdującego się w Menu Plik.

Zapraszamy do korzystania.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry