Wykorzystanie danych satelitarnych w pracy, czyli spotkanie informacyjne Programu Copernicus

Dnia 14 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne organizowane we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii na temat wykorzystania danych satelitarnych opracowanych w ramach programu Copernicus.

Celem spotkania była popularyzacja wiedzy i zwiększenie zastosowania technologii satelitarnych i produktów Programu Copernicus. Dane z obserwacji ziemi powinny stać się narzędziem wspierającym działalność instytucji i organów administracji publicznej.

Przedstawiciele IGiK zaprezentowali serwisy opracowane w ramach Programu Copernicus takie jak: CORINE Land Cover, warstwy wysokorozdzielcze – HRL, Urban Atlas, Riparian zones, NATURA2000, które prezentują dane z zakresu użytkowania i pokrycia terenu w skali europejskiej, krajowej i lokalnej.

Omówione zostały również możliwości zastosowania danych satelitarnych i ich pochodnych w planowaniu przestrzennym, rolnictwie, leśnictwie, energetyce odnawialnej, zarządzaniu kryzysowym czy monitorowaniu obszarów chronionych. Pokazano przykłady zastosowań dotyczące m.in. monitorowania stanu upraw, analizy typów drzewostanu, czy zmian występujących w środowisku wskutek klęsk żywiołowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, organów administracji publicznej oraz uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w  Łodzi, Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckiego Koła Naukowego KOSMOS.

Spotkaniu patronował Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry