Poszukiwany inspektor ds. infrastruktury informacji przestrzennej i aktualizacji danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informujemy, że opublikowany został nabór na stanowisko pracy w Wydziale – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Od kandydatów wymagane jest m.in:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: geodezji i kartografii, geoinformacji, kartografii, geografii, gospodarki nieruchomościami, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Rozdziały: 1, 2, 7), o infrastrukturze informacji przestrzennej, o samorządzie województwa,
 • wiedza z zakresu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (w części dotyczącej Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000),
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office (Word, Excel), programów GIS, np.: ArcMap, QGIS, GeoMedia.

Podstawowe zadania do realizacji na stanowisku inspektora ds. infrastruktury informacji przestrzennej i aktualizacji danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego to:

 • aktualizacja danych w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k),
 • współpraca z zewnętrznymi wykonawcami prac na rzecz zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • udział w tworzeniu i aktualizacji modułów, serwisów i aplikacji tematycznych w ramach systemu Geoportal Województwa Łódzkiego,
 • przygotowywanie zbiorów danych przestrzennych do publikacji w internetowych aplikacjach mapowych,
 • udział w komisjach odbioru prac geodezyjno-kartograficznych zlecanych przez Departament Geodezji i Kartografii.

Oferty można składać do 29 lipca 2019 roku. Więcej o naborze tutaj.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry