Rolnictwo i Obszary Wiejskie w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Geoportalu Województwa Łódzkiego uruchomiono mapę prezentującą informacje wspomagające realizację zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich. Zawiera ona zgrupowane warstwy usług sieciowych WMS z 18 powiatów województwa łódzkiego przedstawiające m.in. kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe. Ponadto znaleźć tu można m.in. działki ewidencyjne, mapy glebowo – rolnicze, dane z zakresu planowania przestrzennego, przebieg rowów melioracyjnych zaliczanych do urządzeń melioracji szczegółowej, granice administracyjne, ortofotomapę. Mapa powstała w celu usprawnienia pracy Departamentu Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz innych zainteresowanych jednostek administracji publicznej.

Moduł zawiera kompilację informacji zawartych w innych modułach tematycznych.
Zupełnie nowym elementem jest grupa warstw z konturami klasyfikacyjnymi i użytkami gruntowymi, których publikacja za pomocą usług sieciowych powstała przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do korzystania z modułu Rolnictwo i Obszary wiejskie.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry