Geoportal Województwa Łódzkiego na Kongresie Biogospodarki

Dnia 7 października 2019 roku w Hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi odbył się VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Na Sesji XV Regionalny System Informacji Przestrzennej omawiany był Geoportal Województwa Łódzkiego. Dyskutowano na temat wykorzystania technologii informacyjnych przez mieszkańców, przedsiębiorców, szkoły i urzędy. Ponadto zaprezentowano projekt badawczy EU Horizon 2020 DESIRA oraz Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy.

Celem projektu DESIRA jest poprawa zdolności reagowania na wyzwania, jakie generuje i będzie generowała digitalizacja na obszarach wiejskich, w rolnictwie i leśnictwie w ciągu najbliższych 10 lat.  Powstała w projekcie baza wiedzy ma być podstawą do oceny skutków społeczno-ekonomicznych związanych z innowacjami ICT (Information and Communication Technologies). [źródło: prezentacja Pani Karoliny Dmochowskiej-Dudek, Uniwersytet Łódzki].

Część dotycząca Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy obejmowała prezentację ogólnokrajowego geoportalu wizualizującego stopień zagrożenia suszą, mapy zasobów wód podziemnych oraz propozycje przeciwdziałania skutkom suszy. Obecnie trwają konsultacje społeczne planu.[źródło: prezentacja Pani dr Małgorzaty Stolarskiej i Pana Grzegorza Łukasiewicza oraz www.stopsuszy.pl]

Dziękujemy za udział naszym prelegentom, w roli których wystąpili:

• Pani Justyna Trzos-Lisicka, Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

• Pan Mariusz Piechura, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi,

• Pani dr Karolina Dmochowska-Dudek, Uniwersytet Łódzki,

• Pan dr hab. Marcin Wójcik, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego,

• Pani dr Małgorzata Stolarska, WIND-HYDRO,

• Pan Grzegorz Łukasiewicz, WIND-HYDRO.

Moderatorem sesji był Pan Andrzej Dziubiński, p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Geodeta Województwa Łódzkiego. Zarząd Województwa Łódzkiego na Kongresie reprezentował Pan Andrzej Górczyński.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji na Facebooku Geoportalu Województwa Łódzkiego.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry