Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi otrzymało wyróżnienie za prace scaleniowe!

Miło nam poinformować, że Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych. Konkurs odbył się 43 raz.

Wyróżnienie zostało przyznane za założenia do projektu scalenia gruntów przewidzianych do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opracowane dla obiektu Kruplin, położonego w gminie Nowa Brzeźnica, w powiecie pajęczańskim, w województwie łódzkim.

Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Kruplin opracowane zostały na podstawie szeregu analiz między innymi: stosunków wodnych, struktury użytkowania gruntów, struktury władania gruntami, struktury gospodarstw rolnych, rozdrobnienia gruntów, struktury rozmieszczenia działek, rozmieszczenia dróg transportu rolnego oraz sieci rowów melioracyjnych. Wyniki analiz zestawione zostały w tabelach, kartogramach oraz na załączonej do założeń mapie.

Obiekt do scaleń obejmuje 2471 działek, a planowany wskaźnik zmniejszenia liczby działek wynosi 1,4 (ok. 70%). W obszarze scalenia występuje 190 gospodarstw rolnych (467 uczestników).

Wręczenie nagród oraz zakończenie konkursu odbyło się dzisiaj (tzn. 28 listopada 2019 roku) w miejscowości Żywioły Falenty.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry