Rozbudowa narzędzia Szkicowanie w Geoportalu Województwa Łódzkiego!

Narzędzie Szkicowanie znajdujące się w Menu Narzędzia zostało rozbudowane o dwie funkcje:

  • możliwość przenoszenia wykonanego szkicu miedzy różnymi modułami geoportalu, tzn. wykonany szkic jest zachowywany przy zmianie portalu tematycznego,
  • możliwość eksportu wykonanego szkicu do pliku KML oraz SHP (punktów, linii, poligonów).

Aby wykonać eksport szkicu narysowanego za pomocą narzędzia Szkicowanie należy z listy rozwijalnej znajdującej się obok napisu Eksport wybrać typ pliku (KML, SHP)  w oknie Szkicowanie i wcisnąć przycisk OK.

Więcej na Facebooku Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Rycina przedstawia przykład zmiany mapy z zachowaniem szkicu. Krok 1 – narysowanie szkicu.
Rycina przedstawia przykład zmiany mapy z zachowaniem szkicu. Krok 2 – zmiana mapy bazowej.
Rycina przedstawia przykład zmiany mapy z zachowaniem szkicu. Krok 3 – szkic na zmienionym tle.
Rycina przedstawia sposób eksportu szkicu do plików KML i SHP.
post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry