Mapy rastrowe z sieciami drenarskimi w Geoportalu Województwa Łódzkiego!

Do zawartości mapy portalu Melioracja dołączono nowe warstwy:

Dołączone mapy rastrowe przedstawiają elementy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym przebieg elementów systemu drenaży pól uprawnych oraz grunty zdrenowane.

Mapy pokrywają obszar gminy Zduny oraz niewielkie fragmenty gmin Kiernozia i Chąśno leżących w powiecie łowickim. Sporządzone są w oparciu o mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:2 000. W większości przedstawiają sieć drenarską o umiarkowanej intensywności odwodnienia, a w tym:

  • usytuowanie rur drenarskich ceramicznych oraz wykonanych z PCV,
  • odwodnienia rowami melioracyjnymi,
  • lokalizację przepustów, studzienek i innych urządzeń melioracyjnych,
  • zasięg gruntów zdrenowanych,
  • działy wodne.

Warstwy mają charakter pilotażowy. Planowane jest rozszerzenie publikowanych materiałów o nowe obszary.

Zapraszamy do korzystania.

Zobacz też na Facebooku Geoportalu Województwa Łódzkiego.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry