Aktualizacja rastrów w portalu Melioracja Geoportalu Województwa Łódzkiego

Do portalu Melioracja Geoportalu Województwa Łódzkiego dodano nowe dane rastrowe. Wzbogacono warstwę Mapy elementów sieci drenarskich o rastry z terenu gminy Bedlno (powiat kutnowski). Oprócz przebiegu sieci drenarskich zawierają one obrys gruntów zdrenowanych. Dodano też nową warstwę Rowy melioracyjne – rastry, która prezentuje przebieg rowów na mapach ewidencyjnych i obejmuje teren wymienionej gminy.

Nowe rastry z terenu gminy Bedlno (powiat kutnowski) dodane do warstwy Mapy elementów sieci drenarskich – rastry.
Fragment mapy z obrysem gruntów zdrenowanych i elementami sieci drenarskich
(gmina Bedlno, powiat kutnowski).
Nowa warstwa Rowy melioracyjne – rastry (gmina Bedlno, powiat kutnowski).
post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry