Podsumowanie statystyk oglądalności Geoportalu Województwa Łódzkiego w 2019 roku!

Według platformy widok.gov.pl w 2019 roku zanotowano 66 798 odsłon Geoportalu Województwa Łódzkiego, co plasuje go na pierwszym miejscu wśród geoportali regionalnych o zasięgu wojewódzkim obserwowanych przez wymienioną witrynę. Platforma widok.gov.pl jest narzędziem Ministerstwa Cyfryzacji, które publikuje dane o zainteresowaniu poszczególnymi e-usługami, statystyki odwiedzin stron ministerstw czy urzędów. Dane zliczane są na bieżąco.

Analizując dane własne Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego można zauważyć, że największym powodzeniem cieszyły się portale: Województwa (78,18%), Melioracja (10,73%), Ortofotomapa (3,29%), Portal inwestora (2,79%), Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych (2,74%).

W portalu Melioracja najchętniej oglądaną warstwą były wody powierzchniowe (wynik na poziomie 23,71% wśród warstw portalu Melioracja), urządzenia melioracji wodnych podstawowych (23,61%) i szczegółowych (23,38%).

W portalu ortofotomapa zwykle porównywane są zdjęcia z lat 2015, 2009 i 2004.

W portalu Inwestora użytkownicy najczęściej przeglądają obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku (22,05% procent zainteresowania wśród warstw Portalu Inwestora), przetargi na nieruchomości WŁ (17,90%), tereny przeznaczone pod inwestycje (17,55%) oraz granice przeznaczeń terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (15,80% wśród warstw Portalu Inwestora).

W portalu Map glebowo-rolniczych i geologicznych najwyższy odsetek wywołań ma warstwa wektorowa map glebowych oraz mapa geologiczna.

Przyglądając się wynikom uzyskanym przez pozostałe portale i ich warstwy można zauważyć, że wśród map historycznych zainteresowaniem odwiedzających cieszą się granice administracyjne z lat 1919, 1939, 1975 i 1999. Natomiast wśród rastrów map historycznych mapa województwa mazowieckiego z 1826 roku (14,25% procent zainteresowania w grupie rastrów map historycznych), mapa województwa łódzkiego 1919-1938 (9,02%) oraz mapy katastralne z XIX i XX w (6,80%). Pozostałe rastry map historycznych uzyskały wskaźnik na poziomie 5-7%.

Na wyróżnienie zasługują również warstwy szlaków rowerowych i agroturystyki umieszczone w Turystyce regionalnej oraz warstwa scaleń z Portalu gospodarowania ziemią.

Obserwując dane referencyjne użytkownicy Geoportalu Województwa Łódzkiego najczęściej korzystają z warstw działek (wskaźnik 36,20% wśród warstw referencyjnych), które można wyszukiwać przy pomocy prostego i przyjaznego użytkownikowi narzędzia, dostępnego w Menu Wyszukiwania – Wyszukiwanie działek.

Narzędzie wyszukiwania działek znajduje się pod ikoną lupy – w Menu Wyszukiwania.

Ponadto użytkownicy często korzystają z warstw: miejscowości (33,99%), granic (14,58%), adresów (12,56%) i ortofotomapy, co sugeruje wykorzystanie aplikacji przez inne jednostki administracji publicznej.

Zobacz też post na Facebooku Geoportalu Województwa Łódzkiego.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry