Gospodarowanie ziemią w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników i rozwój technologiczny, obok znanej wersji Geoportalu Województwa Łódzkiego, siłami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w nowym rozwiązaniu technologicznym powstał cykl aplikacji mapowych o tematyce związanej z gospodarowaniem ziemią – 3 interaktywne mapy dotyczące scaleń gruntów oraz 2 dotyczące struktury ich użytkowania i władania.

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Postępowanie scaleniowe przeprowadza starosta powiatu, natomiast wykonaniem i koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Samorząd Województwa przy pomocy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

Dostępne są 3 nowe aplikacje przedstawiające tematykę scaleń gruntów w województwie łódzkim:

  • Projekty scaleniowe w latach 2006 – 2020 (bardzo interesująca mapa prezentująca informacje o projektach scaleniowych zrealizowanych w województwie łódzkim w latach 2006-2020; mapa zawiera najważniejsze informacje o obiektach scaleniowych wzbogacone terenową dokumentacją fotograficzną),

oraz:

  • Potrzeby w zakresie prac scaleniowych (prezentacja w ujęciu statystycznym potrzeb w zakresie prac scaleniowych; z przeprowadzonych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi analiz wynika, że największe zapotrzebowanie na prace scaleniowe występuje na terenach powiatów: brzezińskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego i wieruszowskiego),
  • Mapa scaleniowa województwa łódzkiego 1968-2020 (rozmieszczenie prac scaleniowych od momentu ukazania się pierwszej powojennej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów; obszar objęty scaleniem podany jest, jako wartość procentowa powierzchni gruntów scalonych w stosunku do całkowitej powierzchni danej gminy; dane mają charakter przybliżony).

Utworzone zostały również 2 aplikacje poświęcone strukturze użytkowania i władania gruntów w województwie łódzkim. Dzięki podziałowi danych na poszczególne gminy i powiaty oraz ciekawą prezentację danych wykorzystującą wykresy kołowe i wskaźniki Użytkownik może wyselekcjonować interesujące go informacje.

Informacje wraz z bezpośrednimi linkami do ww. aplikacji znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego w zakładce „Gospodarowanie ziemią”.

Więcej nowych aplikacji nie tylko dotyczących tematyki gospodarowania ziemią znajduje się na stronie: https://geoportal.lodzkie.pl/portal/home/index.html

Zapraszamy do korzystania oraz do kontaktu na geoportal@lodzkie.pl.

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry