Nowy wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Rozporządzenie to wprowadziło zmianę formularza wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zmiany w wysokości i sposobie naliczania opłat za udostępniane materiały zasobu.

Pobierz obowiązujący formularz wniosku w formie pdf

Pobierz obowiązujący formularz wniosku w formie xlsx

 

post_grid_post_settings:
a:3:{s:11:"current_tab";s:7:"options";s:19:"custom_thumb_source";s:0:"";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";}
Do góry