Nowe rastry w portalu Melioracja!

Portal Melioracja został zaktualizowany o nowe dane. W zakresie warstwy Mapa elementów sieci drenarskich – rastry dołączono mapy  z terenów gmin Żychlin, Oporów i Strzelce (powiat kutnowski). Warstwę Rowy melioracyjne – rastry wzbogacono również o tereny wyżej wymienionych gmin oraz o fragment terenu gminy Łanięta. Zapraszamy do korzystania.

mapa rowów melioracyjnych - raster
Warstwa Rowy melioracyjne – rastry (gmina Oporów, powiat kutnowski)
mapa elementów sieci drenarskich - raster
Warstwa Mapy elementów sieci drenarskich – rastry (gmina Oporów, powiat kutnowski)
mapa elementów sieci drenarskich - raster
Warstwa Mapy elementów sieci drenarskich – rastry (gmina Oporów, powiat kutnowski)
post_grid_post_settings:
a:3:{s:11:"current_tab";s:7:"options";s:19:"custom_thumb_source";s:0:"";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";}
Do góry