Nowe usługi WMS i WMTS w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Geoportalu Województwa Łódzkiego w Menu Plik, w narzędziu Dodaj mapę opublikowano nowe usługi sieciowe WMS i WMTS. Dotyczą one zbiorów Portalu Melioracja oraz Map glebowo-rolniczych i geologicznych.

Z zakresu Portalu Melioracja udostępniono w postaci usług WMS dane dotyczące:

  • Gruntów zmeliorowanych (działy drenarskie, grunty zdrenowane i zbieracze drenarskie) – adres usługi WMS to https://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_M_GRUNTY_ZMELIOR/MapServer/WMSServer
  • Urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (czyli rurociągi grawitacyjne szczegółowe  i rowy melioracyjne) – adres usługi WMS to https://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_M_URZ_SZCZEG/MapServer/WMSServer

W postaci usług WMTS udostępniono natomiast zbiory rastrowe dotyczące:

  • Mapy elementów sieci drenarskich

https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_M_RASTRY_2

  • Gruntów zdrenowanych

https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_M_RASTRY_GR_ZDREN_1

  • Rowów melioracyjnych

https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_M_RASTRY_ROWY

Dane rastrowe WMTS opracowano dla części powiatu kutnowskiego (gmina Strzelce, Oporów, Bedlno, Żychlin Łanięta)  i niewielką łowickiego (gmina Zduny).

Z zakresu danych Map glebowo-rolniczych i geologicznych udostępniono w ramach usługi WMTS:

  • rastry map glebowo-rolniczych – adres usługi to: https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_GLEB_ROL_ras
  • mapy glebowo-rolnicze  w postaci wektorowej – adres usługi to : https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_GLEB_ROL_wek
  • gleby pochodzenia organicznego w postaci wektorowej – adres usługi to: https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_GLEB_ORGANICZ

Ponadto zaktualizowano dotychczasową usługę WMS udostępniającą zbiór Map glebowo-rolniczych w postaci wektorowej – https://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_GLEB_ROL_WMS/MapServer/WMSServer

Zapraszamy do korzystania!

grafika przedstawia geoportal województwa łódzkiego z rozwiniętym menu Plik i wskazanym narzędziem Dodaj mapę
post_grid_post_settings:
a:3:{s:11:"current_tab";s:7:"options";s:19:"custom_thumb_source";s:0:"";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";}
Do góry