Nowa aplikacja mapowa! Dofinansowania projektów w sołectwach

W Geoportalu Województwa Łódzkiego opublikowana została aplikacja pn. Dofinansowania projektów w sołectwach, opracowana we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Mapa przedstawia sołectwa z regionu łódzkiego, które otrzymały pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów Granty sołeckie, Sołectwo na plus oraz Infrastruktura sołecka na plus.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji! Przejdź do aplikacji Dofinansowania projektów w sołectwach.

Celem programu Sołectwo na plus jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

W roku 2022 rozpoczęto program Infrastruktura sołecka na plus, którego celem jest kreowanie przestrzeni i wykorzystanie potencjału innowacyjności wsi wynikającego z ducha wspólnoty, umiejętności współpracy społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, dobrego dostępu do zasobów naturalnych oraz inteligentnego wykorzystania wiedzy.

 

post_grid_post_settings:
a:3:{s:11:"current_tab";s:7:"options";s:19:"custom_thumb_source";s:0:"";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";}
Do góry