Nowe punkty na mapach Łódzkiego

Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego, wręczył nagrody laureatom konkursu „Łódzkie na mapach”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać elektroniczną mapę tematyczną województwa łódzkiego przedstawiając na niej wybrane aspekty otaczającej nas przestrzeni. Były więc mapy z siedzibami kół gospodyń wiejskich, ogródków działkowych, dworców i przystanków kolejowych, siłowni zewnętrznych czy obiektów kultu.

– Prace były bardzo ciekawe, a poziom konkursu wyraźnie rośnie z każdym rokiem – powiedział Andrzej Górczyński.

Zwycięzcą w kategorii „studenci i absolwenci szkół wyższych” został Michał Szczechowicz. Stworzył mapę Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Okazuje się, że w województwie łódzkim funkcjonuje ich ok. 350.

– ROD-y to ważny element w strukturze miast i województwa – powiedział triumfator. – Dawniej uważałem, że to sposób spędzania czasu głównie dla osób starszych. Jednak pandemia sprawiła, że zainteresowania ogrodami wzrosło, przeżywają swoisty renesans i można zaobserwować na nich coraz więcej młodych ludzi. Tym bardziej, że nie każdego stać na domek z ogródkiem.

W kategorii uczniowie szkół średnich wygrał Jan Kaczmarek. Stworzył mapy kół gospodyń wiejskich w naszym województwie. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej: https://mapy.lodzkie.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-lnm2023/

 

fot. S. Sołtyszewski

Galeria


 wręczenia nagród w konkursie Łódzkie na mapach rok 2023 


wręczenia nagród w konkursie Łódzkie na mapach rok 2023 


wręczenia nagród w konkursie Łódzkie na mapach rok 2023 


wręczenia nagród w konkursie Łódzkie na mapach rok 2023 wręczenia nagród w konkursie Łódzkie na mapach rok 2023 

wręczenia nagród w konkursie Łódzkie na mapach rok 2023 


wręczenia nagród w konkursie Łódzkie na mapach rok 2023 


wręczenia nagród w konkursie Łódzkie na mapach rok 2023

post_grid_post_settings:
a:3:{s:11:"current_tab";s:7:"options";s:19:"custom_thumb_source";s:0:"";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";}
Do góry