BDOT

„Baza Danych Obiektów Topograficznych” jest urzędową nazwą spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych, funkcjonującego w oparciu o właściwe przepisy prawne. Określenie „Baza Danych Obiektów Topograficznych” obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji. (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642).

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k udostępniania jest w skali 1:10 000, w formatach plików: xml, gdb (ESRI), shp a także jako wizualizacja BDOT10k w formacie pdf lub postaci wydruku kolorowego.

bdot_karto

Baza Danych Obiektów Topograficznych – fragment arkusza mapy 1:10 000

bdot_wizual

Baza Danych Obiektów Topograficznych – wizualizacja bazy w programie GIS

Treść Bazy Danych Obiektów Topograficznych obejmuje 9 obszarów tematycznych, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach:

– jednostki podziału administracyjnego,
– sieci dróg i kolei,
– budowle i urządzenia,
– kompleksy pokrycia terenu,
– kompleksy użytkowania terenu,
– sieci cieków,
– tereny chronione,
– obiekty inne,
– sieci uzbrojenia terenu,

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry