Konferencja „Scalenia gruntów w województwie łódzkim”

Dzisiaj, t.j. 20 maja 2021 roku, odbyła się zdalna konferencja zorganizowana przez Departament Geodezji, Kartografii i Geologii oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poświęcona scalaniu gruntów w województwie łódzkim. Wzięły w niej udział władze samorządowe, pracownicy miast i gmin naszego regionu.
Wszystkich uczestników przywitał Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Mówił o modernizacji i rozwoju rolnictwa, o znaczeniu małych retencji, budowie i remontach dróg lokalnych. Podkreślił wagę dostępności do nowoczesnych środków produkcji, organizacji sprzedaży bezpośredniej przez rolników, inwestycjach w rozwój rynków lokalnych, promocji produkcji ekologicznej, rozwoju turystyki na obszarach rolniczych.
Wielki wpływ na rozwój tych dziedzin ma zintensyfikowanie procesu scalania gruntów. A możliwe to jest głównie przy zwiększeniu możliwości finansowania ze środków krajowych i PROW.
Następnie pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji przybliżyli uczestnikom:

  • prace urządzeniowo-rolne,
  • proces scalenia gruntów,
  • korzyści i efekty poscaleniowe,
  • doświadczenia scaleniowe z krajów Europy Zachodniej.

Przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawili podsumowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2014-2020 oraz został omówiony okres przejściowy 2021 -2022.

post_grid_post_settings:
a:3:{s:11:"current_tab";s:7:"options";s:19:"custom_thumb_source";s:0:"";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";}
Do góry